1Sžr/150/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 18.02.2014 10:25
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec PhD.
Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová PhD.
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
POHOTOVOSŤ s.r.o. Bratislava
c/a
Okresný úrad Veľký Krtíš
termín zrušený z dôvodu späťvzatia odvolania