1Sžr/149/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 06.03.2012 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec PhD.
JUDr. Elena Berthotyová PhD.


Účastníci:
Ivan Vigaš a spol.
c/a
Obvodný pozemkový úrad Banská Bystrica