NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Župné námestie č. 13
814 90 BRATISLAVA
www.nssr.gov.sk

1Sžr/144/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 14.08.2012 10:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec PhD.
Členovia senátu: JUDr. Igor Belko
JUDr. Elena Berthotyová PhD.


Účastníci:
Mgr. Nadin Otri a spol.
c/a
Správa katastra Humenné
Vyhlásenie rozhodnutia v tejto veci je ZRUŠENÉ!