1Sžr/126/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 11.10.2016 09:50
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec PhD.
Členovia senátu: JUDr. Igor Belko
JUDr. Elena Berthotyová PhD.


Účastníci:
William L. Ralph c/a Okresný úrad Žilina