1Sžr/104/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 03.04.2012 10:10
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec PhD.
Členovia senátu: JUDr. Igor Belko
JUDr. Elena Berthotyová PhD.


Účastníci:
Anna Karšayová a spol.
c/a
Obvodný pozemkový úrad v Žiline