1Sžr/101/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 17.01.2012 10:25
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec PhD.
JUDr. Elena Berthotyová


Účastníci:
Združenie urbárnikov, pozemk. spoločenstva Ladce Tunežice
c/a
Katastrálny úrad v Trenčíne