1Sžp/2/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.01.2012 10:05
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec PhD.
Členovia senátu: JUDr. Igor Belko
JUDr. Elena Berthotyová PhD.


Účastníci:
Lesoochranárske zoskupenie VLK Tulčík
c/a
Ministerstvo životného prostredia SR Bratislava