1Sžp/1/2010

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 14.05.2013 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec PhD.
Členovia senátu: JUDr. Igor Belko
JUDr. Elena Berthotyová PhD.


Účastníci:
Ing. Jozef Križan a spol.
c/a
Slovenská inšpekcia životného prostredia - ústredie Bratislava