1Sžnz/4/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 27.10.2015 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
JUDr. Igor Belko


Účastníci:
Shahed Ahmed
c/a
Ministerstvo vnútra SR
TERMÍN ZRUŠENÝ!