1Sžnz/1/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 29.07.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Jana Henčeková, PhD.


Účastníci:
Ahmed Alabasi
c/a
Ministerstvo vnútra SR, Bratislava
TERMÍN ZRUŠENÝ!!!