1Sžk/12/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 11.04.2017 10:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Igor Belko
JUDr. Marián Trenčan


Účastníci:
Mgr. Gabriel Hajči c/a Mesto Poprad, Matričný úrad