1Sžf/9/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 03.02.2016 09:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Igor Belko
JUDr. Zuzana Ďurišová


Účastníci:
HV TRADE PLUS s.r.o. Čierny Balog
c/a
Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica