1Sžf/47/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.05.2017 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Igor Belko
JUDr. Jana Hatalová, PhD.


Účastníci:
AUTO ROTOS - ROZBORA s. r. o.
c/a
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky