1Sžf/30/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 01.12.2016 09:35
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Igor Belko, JUDr. Elena Berthotyová, PhD.


Účastníci:
GWINDOR ELEDHWEN s. r. o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky