1Sžf/22/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 24.01.2017 09:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Igor Belko
JUDr. Elena Berthotyová, PhD.


Účastníci:
RONY-TEX s.r.o., Veľký Krtíš
c/a
Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica