1Sžf/2/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 03.02.2016 09:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Igor Belko
JUDr. Zuzana Ďurišová


Účastníci:
Odbytová organizácia výrobcov - družstvo ČB DS
c/a
Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica