1Sžf/1/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.04.2015 09:55
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Igor Belko
JUDr. Elena Berthotyová, PhD.


Účastníci:
JUDr. Miloslav Kraus
c/a
Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica