1Sžf/1/2010

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 11.12.2012 10:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec PhD.
Členovia senátu: JUDr. Igor Belko
JUDr. Elena Berthotyová PhD.


Účastníci:
PROFITUBE s.r.o. Košice
c/a
Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica