1Sžf/113/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.04.2017 09:35
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec
Členovia senátu: JUDr. Igor Belko
JUDr. Marián Trenčan


Účastníci:
BENEFIT GROUP, a.s., Trenčín c/a Finančné riaditeľstvo SR