1Sžd/4/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 11.09.2012 09:35
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec PhD.
JUDr. Elena Berthotyová PhD.


Účastníci:
Krajská prokuratúra Bratislava
c/a
Obec Plavecký Štvrtok
TERMÍN JE ZRUŠENÝ!!!