1Sžd/40/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 13.01.2015 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Igor Belko
JUDr. Elena Berthotyová, PhD.


Účastníci:
Mgr. Michal Zeman
c/a
Ministerstvo vnútra SR (KR PZ Žilina KDI)