1Sžd/37/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 12.03.2013 10:05
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec PhD.
JUDr. Elena Berthotyová PhD.


Účastníci:
Ing. Marcel Miček
c/a
Krajské riaditeľstvo PZ Bratislava