1Sžd/37/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 10.07.2012 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec PhD.
JUDr. Elena Berthotyová PhD.


Účastníci:
JUDr. Peter Zmeko
c/a
Krajský dopravný inšpektorát KR PZ v Trenčíne