1Sžd/36/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 15.05.2012 10:25
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec PhD.
Členovia senátu: JUDr. Igor Belko
JUDr. Elena Berthotyová PhD.


Účastníci:
Marek Cárach
c/a
Krajské riaditeľstvo PZ Bratislava, KDI Bratislava