1Sžd/31/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 20.02.2014 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec PhD.
Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová PhD.
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
Ing. Štefan Harangozó
c/a
Krajské riaditeľstvo PZ Trnava