1Sžd/30/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 10.02.2015 10:20
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.
JUDr. Elena Berthotyová PhD.


Účastníci:
JUDr. Ján Dický
c/a
Ministerstvo vnútra SR - KR PZ Košice, KDI