1Sžd/28/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 27.03.2012 10:50
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec PhD.
Členovia senátu: JUDr. Igor Belko
JUDr. Elena Berthotyová PhD.


Účastníci:
Milan Haluščák
c/a
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove