1Sžd/20/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 09.04.2013 09:50
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová PhD.
Ing. JUDr. Miroslav Gavalec PhD.


Účastníci:
Ing. Ladislav Šindler
c/a
Krajské riaditeľstvo PZ Nitra