1Sžd/20/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 11.10.2011 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec PhD., JUDr. Elena Berthotyová, PhD.


Účastníci:
Milan Rusnák
c/a
Krajské riaditeľstvo SR, KDI Košice