1Sžd/19/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 12.11.2013 09:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová PhD.
JUDr. Ing. Miroslav Gavalec PhD.


Účastníci:
Pavol Kováčik
c/a
Krajské riaditeľstvo PZ Žilina