1Sžd/18/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 13.12.2011 10:10
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec, PhD.

Členovia senátu: JUDr. Igor Belko
JUDr. Elena Berthotyová PhD.


Účastníci:
Ing. Ctibor Očenáš
c/a
Krajské riaditeľstvo PZ Košice, KDI Košice