1Sžd/15/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.10.2015 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Igor Belko
JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.


Účastníci:
RNDr. Tomáš Ponik
c/a
Ministerstvo vnútra SR Bratislava - KR PZ Prešov, KDI