1Sžd/12/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 10.03.2015 09:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec PhD.
Členovia senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
JUDr. Elena Berthotyová PhD.


Účastníci:
Mgr. Igor Pauer
c/a
Ministerstvo vnútra SR Bratislava - KR PZ Košice, KDI
Termín zrušený!!! (technické dôvody)