1Sžd/10/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.01.2014 10:25
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec PhD.
Členovia senátu: JUDr. Peter Paluda
JUDr. Elena Berthotyová PhD.


Účastníci:
Tibor Tóth
c/a
Krajské riaditeľstvo PZ Košice, KDI Košice