1Szak/19/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 03.01.2017 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
JUDr. Jana Henčeková, PhD.


Účastníci:
Markan Rashka c/a Oddelenie cudzineckej polície PZ Bratislava Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Bratislava