1Sžak/15/2017

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 14.11.2017 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
JUDr. Marián Trenčan


Účastníci:
Johnny Olusengun SEINDE
c/a
Ministerstvo vnútra, Migračný úrad