1Szak/13/2017

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 09.08.2017 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec, PhD.
JUDr. Elena Berthotyová, PhD.


Účastníci:
Anas MOUTASSIM
c/a
Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Prešov