1Sža/8/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 19.01.2016 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.
JUDr. Igor Belko


Účastníci:
Hennadiy Bihar
c/a
Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Prešov