1Sža/7/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 13.02.2015 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.


Účastníci:
Ahmat ALZEN
c/a
Prezídium PZ, UHCP, Oddelenie CP PZ Nové Zámky