1Sža/60/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 17.01.2012 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec PhD.
JUDr. Elena Berthotyová PhD.


Účastníci:
Sajjad Ahmed
c/a
Ministerstvo vnútra SR – Migračný úrad