1Sža/52/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 10.02.2015 10:05
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.
JUDr. Elena Berthotyová PhD.


Účastníci:
Noorish Ameri
c/a
Ministerstvo vnútra SR - Migračný úrad