1Sža/50/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 22.12.2014 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
Aslam KHAN, Pakistan
c/a
OCP PZ Bratislava, RHCP Bratislava