1Sža/45/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 05.12.2014 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
Akli BERBICHE, Alžírsko
c/a
PPZ, ÚCP, RHCP Prešov, OCP PZ MIchalovce