1Sža/44/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.11.2014 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
Vikramjeet SINGH, India
c/a
PPZ, ÚHCP, RHCP Prešov, Oddelenie cudzineckej polície PZ Michalovce