1Sža/43/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.04.2017 09:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec, PhD.
JUDr. Marián Trenčan


Účastníci:
Sofiane Moussa Mebarek c/a Prezídium policajného zboru, Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Bratislava