1Sža/43/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 18.11.2014 09:25
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.


Účastníci:
Sukhjit Singh
c/a
Oddelenie cudzineckej polície PZ Trnava