1Sža/42/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 09.02.2016 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.


Účastníci:
Aslan Achmetovič Jandijev
c/a
Ministerstvo vnútra SR - Migračný úrad