1SZa/4/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.02.2016 10:10
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.
JUDr. Zuzana Ďurišová


Účastníci:
Reginald Uchenna Onuoha
c/a
Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia PZ SR