1Sža/41/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 03.02.2016 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.
JUDr. Zuzana Ďurišová


Účastníci:
Nazik Abbes Ismaeel NASR ELDEEN a spol.
c/a
Ministerstvo vnútra SR - Migračný úrad