1Sža/37/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.10.2014 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
JUDr. Miroslav Gavalec, PhD.


Účastníci:
DO VAN Vuong, Senica
c/a
PPZ, ÚHCP, Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Bratislava